Makaleler

Makaleler geri dön

ZİYNET ALACAĞI DAVASI (TMK.m.226 )

Düğünde takılan takılar boşanma durumunda kadında mı erkekte mi kalacak? Yargıtay tartışmaya son noktayı koydu: Kim takarsa taksın, takılar gelinin…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi temyizde, düğün sırasında takılan ziynet eşyalarının, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına “bağışlanmış” sayılacağına karar verdi ve “kadına aittir” kararına vardı.

Ziynet alacağı talebi boşanmanın eki niteliğinde değildir ve nispi harca tabidir. Ziynet alacağı talebi nedeniyle dava açılırken nispi harç alınmadıysa ve bu eksiklik yargılama sırasında da giderilmediyse, Yargıtay önüne gelen dosyalarda ziynet eşyalarının bedelleri üzerinden nispi harcın peşin kısmının yatırılması için usulüne uygun olarak süre verilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Hukuk büromuz tarafından açılan boşanma davalarında çoğu kez maddi manevi tazminat,nafaka ,velayet gibi talepli boşanma davası açarken aynı zamanda ziynet alacağı davası da açılmaktadır.

 

Makaleler geri dön