Makaleler

TRAFİK KAZASI

Makaleler geri dön

YARALAMALI TRAFİK KAZASI DAVALARI

Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi zararların tazmini yönünden dava açmak için yasada öngörülen süre mağdurun uğradığı zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren 2 yıldır.Haksız fiile dayalı maddi ve manevi tazminat davalarında sigorta taraf değilse görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Bedensel-Cismani Zarar-Maluliyet-Sürekli-Geçici İş göremezlik

Trafik kazası sonucu yaralanmanız halinde mahkeme yolu ile tespit edilir , maddi ve manevi tazminatın hesaplanmasında büyük öneme sahiptir.

Makaleler geri dön