Genel

YARALAMALI TRAFİK KAZASI DAVALARI

Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi zararların tazmini yönünden dava açmak için yasada öngörülen süre mağdurun uğradığı zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren 2 yıldır.Haksız fiile dayalı maddi ve manevi tazminat davalarında sigorta taraf değilse görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bedensel-Cismani Zarar-Maluliyet-Sürekli-Geçici İş göremezlik Trafik kazası sonucu yaralanmanız halinde mahkeme yolu ile tespit edilir , maddi [...]

Daha fazla oku...

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI VE DNA TESPİTİ

KOCA TARAFINDAN AÇILAN SOYBAĞININ REDDİ DAVASI (TMK m286 f.1 ) Kural olarak soybağının reddini isteme hakkı kocaya tanınmıştır.Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir.Koca tarafından  açılan soybağının reddi davası “Karımın doğurduğu çocuğun babası ben değilim” davasıdır.Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır. Ana ile çocuk arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan soybağının reddi davası sadece anaya [...]

Daha fazla oku...

NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ VE HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ DAVASI

Türk Medeni Kanunun m 122 hükmüne göre, “Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse,nişanlıların birbirlerine veya anne ve babasının ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır. Hediyelerin geri verilmesi için nişanın bozulmasında tarafların kusurlarının olup olmamasının bir [...]

Daha fazla oku...

ZİYNET ALACAĞI DAVASI (TMK.m.226 )

Düğünde takılan takılar boşanma durumunda kadında mı erkekte mi kalacak? Yargıtay tartışmaya son noktayı koydu: Kim takarsa taksın, takılar gelinin… Yargıtay 3. Hukuk Dairesi temyizde, düğün sırasında takılan ziynet eşyalarının, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına “bağışlanmış” sayılacağına karar verdi ve “kadına aittir” kararına vardı. Ziynet alacağı talebi boşanmanın eki niteliğinde değildir ve nispi harca tabidir. [...]

Daha fazla oku...

BOŞANMA SÜRECİNDE ORTAK KONUTTAN AYRILIRKEN ALINAMAYAN EŞYALARIN İADESİ DAVASI

Eşlerin sahip oldukları eşyalar üzerinde yönetim,yararlanma ve tasarrufta bulunma hakları kendilerine aittir.Evlilik birliğinin sonlanması durumunda  eşin eşya alacağına ilişkin dava açması mümkündür.Davacı  dava dilekçesinde dava konusu yaptığı eşyaların cins,nitelik,kıymetleriyle ilgili açıklama yapmamış ise kendisinden bu konuda açıklama istenilmelidir.Davacının  dava konusu eşyanın varlığını ve bu eşyanın kendisine ait olduğunu ispat etmesi eşya alacağı davasının kabulü [...]

Daha fazla oku...

İŞTİRAK NAFAKASININ ARTIRIMI

Hakim iştirak nafakasının tayin ve takdir ederken çocuğun yaşını, cinsiyetini, öğrenim durumunu, bakım ve sağlık durumlarını, kısaca çocuğun ihtiyaçlarını ve yine ana ve babanın sosyal ve ekonomik durumlarını, ödeme güçlerini ve tarafların bakmakla yükümlü oldukları kişi sayısını da gözönünde bulunduracaktır. Tarafların sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği, günün ekonomik koşulları, çocuğun yaşı ve ihtiyaçları, [...]

Daha fazla oku...
Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp