Çalışma Alanları

Trafik Kazaları ve Tazminat

Tazminat Hukukuna dair her konuda danışmanlık ve dava süreci tarafımızdan takip edilir.

 Trafik Kazalarından Kaynaklı Her Türlü Bedeni Zarar Halinde

  • Maddi ve Manevi Tazminat
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
  • Geçici ve Sürekli İş Göremez Tazminatı
  • SGK Tarafından Karşılanmayan Hallerde; Bakım Giderleri, Tedavi Giderleri, Protez Giderleri dava yolu ile talep edilir.

TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT HAKKI

Trafik kazaları sonucunda ölüm ve sakatlıklar yaşanmaktadır.Kazaya uğrayanlar uğramış oldukları zararlara karşılık tazminat talep edebilirler. Sigorta şirketlerine karşı açılacak trafik kazası tazminat davası bakımından hak kayıplarına uğranılmaması için Avukattan hukuki destek almaları gereklidir.

Karayolları Trafik Kanunu Madde 97;  Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı dava da açabilir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; Sigorta ettirenin üçüncü kişilere verdiği zararı karşılamak üzere oluşturulmuş bir sigorta türüdür. İşletenlerin KTK 85.maddesindeki sorumluluklarının  karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortasını yapmaları zorunludur.

TRAFİK KAZASI NETİCESİNDE ÖLÜM OLAYI GERÇEKLEŞMİŞSE; mirasçıları, ölenin desteğinden yoksun kaldıklarından destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masraflarını talep edebileceği gibi, ölenin, ölümü nedeniyle duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminatta talep edebilirler.

TRAFİK KAZASI NETİCESİNDE YARALANMA MEYDANA GELMİŞSE; Meydana gelen iş ve güç kaybı nedeniyle iş ve güçten yoksun kalınan gün boyunca, çalışamadığı ve kazançtan yoksun kaldığı kaybı, tedavi görmüşse tedavi masraflarını isteyebilecektir.Ayrıca manevi tazminatta talep edebilirler.

TRAFİK KAZASI NETİCESİNDE SAKATLIK MEYDANA GELMİŞSE; Kişi sakatlık oranına göre meydana gelecek iş ve güç kaybına göre zararını talep edebilecek, tedavi masraflarını isteyebilecek ve manevi tazminata hak kazanacaktır.Ayrıca araç da oluşan zararında tazminini isteyebilirler.

Tazminatın hesaplanmasında davacının ekonomik durumu ve uğramış olduğu zararların tam olarak tespiti çok önemlidir.Bu hesaplama sırasında hasarlar delilleriyle, tam olarak ispat edilemez ise asgari ücret üzerinden zararın hesaplanması ve daha düşük tazminat miktarları söz konusu olacaktır.Manevi tazminat soyut bir kavram olduğundan kazazedenin uğramış olduğu zararların çok iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekir.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp