Çalışma Alanları

Tazminat Hukuku

Bilerek veya bilmeyerek, ihmal veya tedbirsizlik sonucu haksız yere yapılan eylemler sonucunda Trafik kazası veya İş kazasından doğan zararlar, Trafik kazasından dolayı araç değer kaybı, Hastaneler, Tedavi merkezleri, Estetik merkezleri, Güzellik merkezleri çalışanlarının veya Doktor hatasından kaynaklı zararlar Maddi ve Manevi tazminat davası ile sizi temsil ederiz.

  • Maddi Tazminat Davası:Görülen zararın maddi bir değer ile ölçülebildiği hukuka aykırı eylemler neticesinde  talep edilen tazminat türüdür.Trafik kazası neticesinde bedensel zararlar, Ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, İş kazası sonucunda maluliyet ve işgücü kaybı gibi bedensel zararlardan kaynaklanabileceği gibi malvarlığı değerlerinin zarar görmesinden de kaynaklanabilir.
  • Manevi Tazminat Davası:Yaşanılan zararın parayla ölçülemediği,yaşanılan üzüntü,keder,utanç gibi manevi duyguları ifade eden zararlara ilişkin ödenen tazminat türüdür.

Herkes Haksız bir fiil veya işlem nedeniyle davacının ruhsal bütünlüğünü bozan manevi acıların giderilmesi için manevi tazminat ve maddi zararlarının giderilmesi için  maddi tazminat davası açabilir.

Ofisimizde görülen Maddi ve Manevi tazminat davaları;

  • Trafik kazası neticesinde yaralanma veya ölüm,
  • Doktor uygulama hatası (malpraktis) sonucu ölüm,
  • Doktorun yanlış tedavisi sonucu sakat kalma,
  • Estetik ameliyat sonucundan memnun kalmama halinde de kişi doktor aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açabilir.
  • Tedavi veya Güzellik merkezlerinde yapılan işlemler dolayı uğranılan zararlar
  • İş kazasından dolayı uğranılan iş gücü kaybı ve manevi yönden zararlar
  • Hakaret ve küfür nedeniyle uğranılan zararlar
  • Sosyal medya üzerinden yapılan video ve fotoğraf paylaşımı gibi durumlarda herkes maddi ve manevi tazminat davası açabilir.
Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp