Miras Hukuku

Miras Hukuku Avukatı

Kişinin ölümüyle geride bıraktığı malvarlığının mirasçılara intikali/paylaşımı gibi uyuşmazlıkları konu alır.

Hukuk büromuzda Türkiye’de ve Yurt dışında (Almanya, Hollanda ve İsveç) yaşayan vatandaşlarımıza miras hukukuna dayalı avukatlık hizmeti verilmektedir.

Yurt içinde veya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın miras işlemlerini Veraset ve İntikallerin yapılması, Kira işlemlerinin yapılması, Ecrimisil,Miras davalarını veya miras haklarını alabilmemiz için Noter’den Vekaletname çıkarmaları gerekmektedir, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ise bulundukları ülke’nin konsolosluklarına başvurarak tarafımıza vekaletname çıkartmaları gerekmektedir.

Veraset ilamı alındıktan sonra, Rahmetlinin malvarlığını bilmiyorsanız tereke tespit davası açılarak, kaç tane taşınmazları, arabası veya hangi bankalarda parası olduğunu öğrenmek için tereke tespit davası açılmalıdır.

Mirasçılar arasında mal paylaşımında anlaşmazlık yaşıyorsanız, miras hakkınız verilmiyorsa veya miras hakkınız az veriliyorsa bizi arayarak hukuki danışmanlık alabilir, hakkınızı elde edebilirsiniz.

Vefat etmeden önce Vasiyetname düzenlenmesini veya miras sözleşmesi yapmak istiyorsanız bizi arayarak hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

Miras Davaları

Mirasçılık Belgesi -Veraset İlamı Davası

Mirasçılık belgelerinde mirastan kimin hangi oranda pay alacağı hakkında bilgiler verilmektedir. Bu belge olmadan miras hakkınızı alamazsınız.

Tereke Tespit Davası

Rahmetlinin malvarlığının ne olduğu bilinmiyorsa (Bankadaki parası, taşınmazları ve araçları) malvarlığının tespiti için dava açılır.

Mirasın Reddi Davası

Rahmetlinin borcu çok ise ve borcu malvarlığını karşılamıyorsa mirasçılar mirası reddedebilirler. Aksi takdirde mirasçılar borçlardan sorumlu olurlar.

Muris Muvazaası Davası

Rahmetli Ölmeden önce mirastan mal kaçırmak amacıyla üzerindeki taşınmazları üçüncü kişilere, kızına yada oğluna satış yoluyla devreden miras bırakan muvazaalı işlem yapmasıdır. Tarafların görünüşte yaptığı satış işleminin amacı mirastan mal kaçırmayı gizlemektir. Mirasçılar bu durumda 3.kişilere karşı muris muvazaası davası açabilirler.

Tenkis Davası (Saklı Pay Davası)

Miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufun kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılan bir davadır.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Mal veya malların geri almasını sağlayan bir davadır.

Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası (İzaleyi Şuyu)

Miras bırakanın ölüm olayının gerçekleşmesiyle birlikte, mirasçılar taşınmaz mallar üzerinde elbirliği mülkiyetine sahip olurlar. Elbirliği ile mülkiyetin söz konusu olduğu miras ortaklığının ortadan kaldırılması miras ortaklığının giderilmesi (İzaleyi Şuyu) davası açılır.

Terekeye dahil mal ve hakların “aynen” bölüşülmesine ya da “satılarak” bedellerinin paylaşılmasına karar vermektedir. Genel olarak, uygulamada davanın satışla nihayete erdirildiği görülmektedir. Söz konusu satış işlemi de, Türk Medeni Kanunu’nu gereğince “açık arttırma yoluyla” yapılmaktadır.

Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası

Miras kalan mal’dan faydalanamıyorsanız ve kira elde etmek istiyorsanız bu davayı açmanız gerekmektedir.Mirasçılardan biri taşınmazı örneğin ev’i kullanıyor ve mirasçılara hiçbir ücret ödemeden taşınmazı kullanıyorsa yada iş yerini kullanıyor ve mirasçılara hiçbir ücret ödemiyorsa ecrimisil davası açılır.

Vasiyetname Düzenlenmesi

Miras Sözleşmeleri Hazırlanması

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Hazırlanması

Mirastan Feragat Sözleşmesi Hazırlanması

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp