Çalışma Alanları

İş Kazası

İş kazası, işçinin mesai saatleri içinde hangi nedenle olursa olsun uğramış olduğu bedensel ve ruhsal zararlar bütünüdür.Bu zararların gerçekleşmesinde olayın oluş şeklinin hiçbir önemi yoktur, önemli olan iş kazasından dolayı zarara uğramış olmak yeterlidir.

İşçinin her durumda yaşayacağı mağduriyet durumunda iş kazası tespitinin yapılması, hak kayıplarının önüne geçme noktasında son derece önemlidir.Yaşanan iş kazası sonrasında durumun polis’e, SGK’ya ve iş verene bildirilmesi ve gerekli prosedürlerin takibinin yapılması gerekir.

İş kazası sonrasında işçiyi devlet hastanesi yerine özel hastaneye götürmek ve iş kazası kaydı dışında kayıt tutturmak, polis’e bildirmemek, ilgili hastane ve iş veren açısından büyük bir suç teşkil eder. Ödemekle yükümlü oldukları tazminattan daha ağır durumlarla karşılaşmaları olasıdır.

İŞ KAZALARI DURUMUNDA HAKLARINIZ

İş kazası sonucu zarar gören mağdur, sorumlu olduğu kişi veya kurumlara karşı maddi ve manevi tazminat davası açmaya hak kazanır.Dava öncesinde iş kazasının tespitinin yapılması ve bununla beraber SGK bünyesinde yapılacak maluliyet işlemlerine göre dava seyrinin belirlenmesi gerekecektir.Mağdur işçinin zararı ölçüsünde talepler genişletilebilecek veya azaltılacaktır.

İŞ KAZALARI SONUCUNDA DAVA YOLU İLE TALEP EDEBİLECEĞİNİZ ZARARLAR

  • Sürekli Maluliyet Tazminatı
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
  • Manevi Tazminat

Sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma tazminatı teknik hesaplamalarla ve bilirkişi vasıtasıyla hesaplanabilirken, manevi tazminat ise tamamen hakimin takdirindedir.

Manevi tazminat taleplerinde müvekkil maluliyeti ne olursa olsun mağdurun durumunu  hakime en ince ayrıntısına kadar anlatmalıdır.Bu yöntem hakimin daha net ve adil bir karar vermesine yardımcı olacaktır.

Sürekli Maluliyetlerin de kendi içinde ayrıntılı zarar kalemlerine sahip olduğu unutulmamalıdır.Ekonomik geleceğinin sarsılması,estetik duruş bozukluğu,kazanç kayıpları sürekli iş göremezlik zararları içinde değerlendirilmeye alınmalı, muhtemel bir zarar hesaplanmalıdır.Sürekli maluliyetlerde, maluliyet tespit tarihinden itibaren, ilerleyen zamanlarda maluliyette artma yada değişme olması halinde, bakiye zarar miktarını tekraren talep ve dava etmek mümkündür.Bu sebeple durumun çok dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı yani halk diliyle kan parası da ölen kişinin eşinin, çocuklarının, annesinin-babasının dahi desteğinden yoksun kalan herkesin talep ve dava edebileceği zarar türleridir.Bu zarar hesaplamalarında aynı şekilde detaylı olarak ele alınması gerekir.

İş kazalarında talep ve dava zaman aşımı 10 yıldır. Hak kaybına uğramamak için davanızı derhal ve avukat yardımı ile açmanızda fayda vardır.

Ofisimiz, çalışan emekçi vatandaşlarımızın iş güvenliği haklarını çok iyi bilmekte ve iş kazalarından kaynaklanan mağduriyetlerini tazminatla sonuçlandırmak için profesyonel avukatlık hizmeti vermektedir.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp