İş Hukuku

İş Hukuku

İŞ HUKUKU AVUKATI

Hukuk büromuzda şahıslara ve şirketlere hukuki danışmanlık ve  avukatlık  hizmeti verilmektedir.

İleride hak kaybına uğramamak için hem işçi açısından hem işveren açısından karşılıklı sahip oldukları hakların bilinmesi ve ortaya çıkan uyuşmazlıklarda ilgili davanın yürütülmesi son derece önemlidir.

 İŞ DAVALARI

 • Maaş alacağı, Fazla mesai, Yıllık ücretli izin alacağı, Prim alacağı, Ulusal bayram ve Resmi tatil ücretleri, Hafta tatili ücretleri, Kıdem ve İhbar tazminatı,
 • Maaşın geç ödenmesi,
 • Sigortanın eksik gösterilmesi halinde bunlardan birine dayanarak iş akdinizi haklı nedenle fesih edebilirsiniz.
 • İş kazası geçirmeniz halinde işveren aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz.
 • Meslek Hastalığınız var ise iş akdinizi fesih edebilirsiniz.
 • Haksız yere işten çıkarılmanız halinde İşe İade davası açabilirsiniz.

Müvekkillerimize hukuki danışmanlık da bulunarak dava açar, çözüm odaklı sonuca bağlarız.

Hak kaybına uğramamak için ihtiyaç duyulan şey iş hukukunda tecrübe sahibi bir Avukatlık ofisi ile sürekli irtibat halinde olunmasıdır.

İş kanunlarında ve yönetmeliklerinde bir takım zamanaşımı ve hak düşürücü süreler vardır. Hak kaybına uğramamak için derhal bir Avukata danışmak ve dava açmak için geç kalınmaması gerekir.

Hukuk Büromuzda Görülen Davalar

 • Maaş Alacağı Davası
 • Haksız İşten Çıkarılma sonucunda Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası
 • Prim Alacağı Davası
 • Fazla Mesai Alacağı Davası
 • Yıllık izin Alacağı Davası
 • Maaşın geç ödenmesi
 • Hizmet Tespiti Davası
 • Sigortanın eksik gösterilmesi
 • İşe İade Davası
 • İş Kazasından Doğan Tazminat Davası
 • Hizmet Tespiti Davası
 • İş Hukukunun Her Alanında Gereken İbranameler ve İhtarnameler Düzenlenmesi

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMANIN ŞARTLARI

475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre;

Kıdem Tazminatı Alabilecek Kişiler 

 • İşveren tarafından haklı bir nedene dayalı olmadan işten çıkartılanlar.
 • Ücretinin ödenmemesi, eksik ödenmesi gibi haklı bir nedenle aş akdini kendisi feshedenler.
 • Emekliye ayrılanlar.
 • Muvazzaf askerlik nedeniyle iş akdini feshedenler.
 •  Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirenler (8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayıp 15 yıl sigortalılık, 3600 gün primi bulunanlar gibi).
 •  Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi isteğiyle işten ayrılan kadınlar.

Evlilik Nedeni İle İşten Ayrılan Kadının Kıdem Tazminatı Alabilmesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

İşyerinin taşınması veya çalışma şartlarının değiştirilmesi halinde işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür. İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İş sözleşmesinin bu nedenle feshi halinde, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki yükümlülüklere bağlı kalınacaktır.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp