Çalışma Alanları

İdare Hukuku

Devlet veya idari kurumlar ile kişi ve şirketler arasında oluşan ihtilaflara yönelik  avukatlık hizmeti verilmektedir.İdari cezalar, idari işlemlerin iptali ve idarenin verdiği zararlar neticesinde oluşan hak taleplerine ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

İdare Hukuku Alanında Verilen Hizmetler

  • İdareye başvuruların yapılması ve idari karar ve işlemlere karşı itirazların yapılması
  • İdari işlemlerin iptaline ilişkin dava açılması ve yürütülmesi
  • İdarenin kusuru neticesinde ortaya çıkan zararlar nedeniyle tam yargı davası açılması
  • Kamulaştırmaya ilişkin ihtilafların takibi
  • Uzlaşma işlemlerinin takibi
Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp