Çalışma Alanları

Alacak Davaları

Ofisimiz Alacak davaları ile ilgili konularda hukuki danışmanlık hizmeti, İhtarname gönderme, İhtarnameye cevap, İcra takibi veya Alacak davası açılarak alacağınızın daha kısa sürede ve profesyonelce çözümlenmesini sağlayacaktır.

Alacaklı ve borçlu arasında imzalanan Senet, Çek, Sözleşme, Hak ediş, Fatura gibi resmi evraklar ile Alacak davası veya İcra takibi yapılarak alacağınız tahsil edilir.

Ayrıca Alacaklı yetkili hamili olduğu Çek’in karşılıksız kalması halinde kambiyo senetlerine özgü takip yoluyla icra takibi başlatabileceği gibi, bunun yanında şikayetçi olarak borçlu taraf hakkında icra ceza mahkemesinde dava açarak, “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında,her bir çekle ilgili olarak, 1500 güne kadar adli para cezasının yanı sıra ayrıca mahkemece hesap sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin bankalarda çekle işleyen hesap açtırmasının yasaklanmasına karar verilir.

Adli para cezasının ödenmemesi durumunda; bu ceza, doğrudan hapis cezasına çevrilmektedir.

Dava konusu belgenin hangi mahkemede alacak davasının konusunu teşkil edeceğini uzman avukatlarımız belirlemektedir.

Alacağınızın niteliğine göre Alacak davası; İş Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi, Tüketici Mahkemesinde açılabilir.

Alacak davasında ispat yöntemleri, zamanaşımı süresi, görevli ve yetkili mahkemede açılması hususları çok önemlidir.Alacak davası, dava alanı oldukça geniş olduğundan avukat yardımı ile dava açılması önerilir.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp