Makaleler

Makaleler geri dön

BOŞANMA SÜRECİNDE ORTAK KONUTTAN AYRILIRKEN ALINAMAYAN EŞYALARIN İADESİ DAVASI

Eşlerin sahip oldukları eşyalar üzerinde yönetim,yararlanma ve tasarrufta bulunma hakları kendilerine aittir.Evlilik birliğinin sonlanması durumunda  eşin eşya alacağına ilişkin dava açması mümkündür.Davacı  dava dilekçesinde dava konusu yaptığı eşyaların cins,nitelik,kıymetleriyle ilgili açıklama yapmamış ise kendisinden bu konuda açıklama istenilmelidir.Davacının  dava konusu eşyanın varlığını ve bu eşyanın kendisine ait olduğunu ispat etmesi eşya alacağı davasının kabulü için yeterli değil aynı zamanda dava konusu eşyanın davalıda kaldığını da ispat etmelidir.

Eşya alacağı davasında davacının seçimlik hakkı vardır.Davacı bu eşyaları aynen isteyebileceği gibi yada eşyaların yerinde olmaması halinde eşyaların bedelini isteyebilir.

Makaleler geri dön