Aylık Arşivler - Mart 2020

ZİYNET ALACAĞI DAVASI (TMK.m.226 )

Düğünde takılan takılar boşanma durumunda kadında mı erkekte mi kalacak? Yargıtay tartışmaya son noktayı koydu: Kim takarsa taksın, takılar gelinin… Yargıtay 3. Hukuk Dairesi temyizde, düğün sırasında takılan ziynet eşyalarının, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, kadına “bağışlanmış” sayılacağına karar verdi ve “kadına aittir” kararına vardı. Ziynet alacağı talebi boşanmanın eki niteliğinde değildir ve nispi harca tabidir. [...]

Daha fazla oku...

BOŞANMA SÜRECİNDE ORTAK KONUTTAN AYRILIRKEN ALINAMAYAN EŞYALARIN İADESİ DAVASI

Eşlerin sahip oldukları eşyalar üzerinde yönetim,yararlanma ve tasarrufta bulunma hakları kendilerine aittir.Evlilik birliğinin sonlanması durumunda  eşin eşya alacağına ilişkin dava açması mümkündür.Davacı  dava dilekçesinde dava konusu yaptığı eşyaların cins,nitelik,kıymetleriyle ilgili açıklama yapmamış ise kendisinden bu konuda açıklama istenilmelidir.Davacının  dava konusu eşyanın varlığını ve bu eşyanın kendisine ait olduğunu ispat etmesi eşya alacağı davasının kabulü [...]

Daha fazla oku...
Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp